Morphology Days in the Low Countries 2021

Welkom!

Morfologiedagen – Morphology Days in the Low Countries

De Morfologiedagen – Morphology Days in the Low Countries zal online plaatsvinden via Teams op 22 en 23 April, 2021.

Tijdens de Morfologiedagen – Morphology Days in the Low Countries in 2021 zal er een reeks papers besproken worden over morfologie in verschillende talen, variërend van het Nederlands en Afrikaans tot Wao Tededo. Bovendien zal er een speciale workshop gegeven worden over Gender en Morfologie.

De workshop over Gender and Morfologie focust op twee verschillende aspecten:

  • Gender- en derivationele (woordformatie) processen: expliciete vrouwelijke woorden voor  maatschappelijke functies en rollen. Het thema bevat sociolinguïstische en psycholinguïstische gezichtspunten.
  • Gender- en congruentiefenomenen (morfosyntaxis-semantiekdiscours): matching en/of mismatching tussen grammaticaal en natuurlijk gender gereflecteerd in de lidwoordkeuze, persoonlijke voornaamwoorden van verschillende types, referentiële afhankelijkheden en discours-anaforen (onder andere). Dit onderwerp bevat contributies op het gebied van  dialectische, regionale en historische variatie.

Het programma en de abstracts zijn te vinden in het menu bovenaan de pagina.

Registratie

Er zijn geen kosten verbonden aan de registratie. Participanten worden gevraagd om te registreren via email. De toegangscodes en links worden verstuurd via email, samen met de aanmeldingsbevestiging. De conferentie zal plaatsvinden via Teams. Meld je hier aan of nagiveer naar de het kopje ‘registratie’ in het menu bovenaan de pagina.

Geschiedenis

De Morfologiedagen – Morphology Days in the Low Countries is zowel een heropleving als een voortzetting van de Morfologiedagen die eerder in Nederland en België gehouden werden. De drie meest recente edities werden georganiseerd in Louvain-la-Neuve (2017), Leuven (2015) en Leeuwarden (2013).

Organisatiecommissie

Frank Drijkoningen, Marcelle Cole, Margot van den Berg en Josine Schaap